Chuyển hàng từ Canada về Việt Nam

Chuyển hàng từ Canada về Việt Nam

Bạn là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Canada. Bạn muốn gửi hàng từ Canada về Việt Nam. Chuyển hàng từ Canada về Việt Nam bằng những cách nào? Chuyển hàng từ Canada về Việt Nam mất bao lâu? Phí vận chuyển hàng từ Canada về Việt Nam như thế nào?...